CARAVAN CLUB OSTRAVA
nejstarší karavan club na Moravě a ve Slezku


Vyhledávání


Publikování


Partneři

  • Logo - BASF
  • Logo - Hasičská vzájemná pojišťovna
  • Logo - Autoklub České republiky
  • Logo - Petr Till

Vítejte na stránkách Caravan clubu Ostrava, klubu, který existuje již od roku 1971.

Historie CARAVAN CLUBU OSTRAVA v AČR

Více než třicetiletá historie klubu si zaslouží trošku vzpomínek.

Všechno zavinil pořad „Pozor zákruta“. V jednom vysílání v létě roku 1970 bylo uvedeno oznámení, že Caravan Club Žilina zve všechny příznivce caravaningu na I. Národní sraz caravanistů do Vrátné doliny. Bratři Urbánkové, kteří se svým caravanem kempovali již od roku 1966, byli zvědaví, co to je, když se řekne „sraz caravanistů“ a tak se srazu zúčastnili. Obytných přívěsů přijelo tehdy pouze dvanáct, ale atmosféra srazu byla velmi srdečná. A plamínek zájmu a nadšení byl zažehnut, idea caravaningu nakažlivá, začal se projevovat zvýšený zájem o caravaning, začaly se ve větší míře stavět obytné přívěsy a caravanisté toužili se svými caravany jezdit i dále než po zemích českých a slovenských, do zahraničí za železnou oponu. To vše bylo tehdy možné zajistit jen v rámci Svazarmu,obrovské masové organizace, která pod sebou zastřešovala v rámci branné výchovy, pro kterou byla určena, různé oblasti aktivit, mezi jiným i motorismus. Při tehdejším ÚAMK byla vytvořena za účasti těchto nadšenců podkomise caravaningu, což v tehdejší době bylo nezbytné a zasvítila tomuto druhu sportu zelená.

Události nabraly rychlý spád a tak dne 28. ledna 1971 na zakládající schůzi se CARAVAN CLUB OSTRAVA za účasti prvních 30 příznivců caravanistického hnutí narodil. Po hradeckém klubu, jako druhý caravanistický klub v republice.

Caravanů v tehdejší době moc nebylo, a tak hlavním zaměřením klubu byla pomoc členům klubu při stavbě přívěsů a pro ty, kteří patřili k těm šťastným, kteří již caravan měli, náměty pro jejich praktické použití. Pravidelná setkání ostravských caravanistů, která se konají po celých dlouhých třicet let trvání klubu vždy každý druhý čtvrtek v měsíci, byla také zaměřena a spravedlivě rozdělena na tyto dva okruhy zájmů.

Hned od počátku vyvinul klub velkou aktivitu. Na jedné straně stavby přívěsů, na druhé straně účast na téměř všech pořádaných setkáních caravanistů v republice. V roce 1972 jsme ve spolupráci s pořadateli výstavy Ostrava 72, uspořádali I. sraz CARAVAN CLUBU OSTRAVA v Šilheřovickém parku, který přilákal mnoho zvědavců, z nichž mnozí se stali později členy našeho klubu. V dalších letech byly klubové srazy pořádány pravidelně a dodržována tradice změny místa srazu.

Historii klubu je možno charakterizovat v pětiletých vývojových cyklech.

Prvních pět let znamenalo vytváření charakteru a zaměření caravanistického hnutí, zajišťování publicity, shromažďování zkušeností, hledání organizačních a technických cest pro naplnění naší záliby. Znamenalo také organizování pomoci členům při stavbě přívěsů.

Dalších pět let se činnost klubu soustředila spíše na zdokonalování techniky stavby, kdy se pomalu opouštěla myšlenka stavby malých skládacích přívěsů a začaly se konstruovat pevné obytné přívěsy. Revoluční přístupy ke konstrukci i ke stavbě obytných přívěsů a nástaveb na Avie, realizované v naší republice, pocházejí od členů našeho klubu. A nejen to. Naši členové se podíleli na konstrukci podvozků a náprav obytných přívěsů, pryžových profilů, prvních nájezdových brzd, na konstrukci otočných pojezdových koleček, topení, okenních lišt, výlisků oken, naši členové zkonstruovali první válcovačku plechu pro stavbu caravanů, vyřešili trubkové konstrukce zpětných zrcátek, spoilerů, a dalších drobností, bez nichž se stavba caravanu neobejde a které vté době nebylo možno koupit.

Rovněž se aktivita klubu zaměřila na organizaci setkání příznivců caravaningu. Členové klubu, kteří již vlastnili obytný přívěs, propagovali zimní caravaning, jehož počátek byl položen účastí na zimním srazu turistů a mototuristů, pořádaném v lednu roku 1980 v autokempinku v Rožnově pod Radhoštěm jako součást zimní části celostátní spartakiády. Praktický důkaz, že caravan je možno používat i za nízkých venkovních teplot, nám přivedlo do klubu další nadšence caravaningu

Třetí pětileté období bylo podřízeno výstavbě vlastního motocaravanistického střediska v Ostravě. Rekonstrukce zdevastovaného objektu hospody v Nové Vsi nás stála mnoho úsilí a dřiny.Rovněž se v těchto letech budovalo tábořiště klubu v Beskydech.

V roce 1983 vznikla myšlenka spojit naše cestování se širším tématickým a společenským dosahem při využití služeb cestovní kanceláře Autoturist. První cestou byla cesta na Jaltu. Okolo šesti tisíc kilometrů urazily posádky bez potíží. V dalším roce se členové našeho klubu aktivně zajímali o možnost účasti na celosvětové Rallye FICC Fédération Internationale de Camping et de Caravanning, a opravdu se jim podařilo se této Rallye, která byla pořádána v městečku Leba v Polsku, zúčastnit. Následovala další Rallye FICC v Portugalsku, a v následujících letech v dalších zemích. Naši členové se rovněž účastnili setkání na Donau Rallye, kterou pořádají země okolo Dunaje.

CARAVAN CLUB OSTRAVA byl iniciátorem aktivní účasti v Evropa Rallye, která sdružuje příznivce caravaningu z celé Evropy.

Čtvrté pětileté období bylo poznamenáno entuziasmem členů při dokončování střediska, ale naše nadšení dostalo velkou ránu v podobě restituce, kdy jsme objekt museli vrátit dědicům, přihlášeným k restitučnímu řízení. Zařízení střediska jsme byli nuceni prodat. Dobudovali jsme tábořiště v Beskydech a mnoho našich členů soustředilo svůj zájem o caravaning na pobyt na tomto tábořišti.

Páté pětiletí bylo poznamenáno stagnací caravaningu, způsobenou nadšením z otevřených hranic a nabídkou nově vzniklých cestovních kanceláří, které nabízely za levný peníz poznávací i pobytové dovolené. Přesto se činnost klubu nezastavila, na pravidelných setkáních jsme zajišťovali členům besedy na odborná technická témata i vzpomínky našich cestovatelů z jejich cest Naši členové využívali tábořiště v Beskydech, klub i v této době pořádal každoroční klubové setkání na tomto tábořišti, někteří členové cestovali na národní srazy, účastnili se Evropa Rallye i Rallye FICC. Mnozí z členů cestovali individuelně a používali caravan v jeho pravém smyslu jako dům na kolečkách při poznávacích cestách po republice i mimo ni.

V roce 1995 bylo setkání Evropa Rallye pořádáno v autokempingu v Rožnově pod Radhoštěm, na jehož uspořádání se náš klub aktivně podílel. Úroveň srazu mezinárodní výbor vysoce ocenil.

V posledních letech zažíváme obnovu zájmu o caravanistické hnutí, do klubu přicházejí noví členové, majetnější kupují hotové přívěsy, méně majetní opravují přívěsy po rodičích a příbuzných. Náš klub jim slouží radou i pomocí, ač již nemá k dispozici vlastní motocaravnistické středisko. Klub nadále pořádá pravidelná každoroční jarní a podzimní setkání na svém tábořišti, stále více členů jezdí na národní srazy, na srazy ostatních klubů v České republice, Slovenské republice i v Polsku, kde mnozí z nás mají blízké přátele, zvětšuje se zájem o návštěvy na srazech Evropa Rallye a FICC Rallye.

O prvních zakladatelích klubu jsme se zmínili. Bratři Urbánkové byli duší caravanistického hnutí. Po prvních dvou letech, kdy Ing. Jaromír Urbánek byl předsedou klubu, se na dlouhých jedenáct let stal předsedou klubu Antonín Vojtěch, více než dvacet let stála v čele našeho klubu Zdenka Kunčická, první žena ve funkci předsedy caravan clubu v České republice. Manželé Kunčičtí se nesmazatelně vepsali do paměti všech caravanistů, protože jejich přičiněním se probojovávala a organizovaly výjezdy do zemí západního světa na setkání FICC Rallye, Donau Rallye a Evropa Rallye.

Tradici vedení ženskou rukou jsme neopustili, nyní nás vede Ivana Turzová. Přejeme jí, aby nás vedla ještě hodně dlouho.

Kalendář akcí